Xuất bản thông tin

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018


 

 

PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán các khoản thu – chi đầu năm

Năm học 2017 - 2018 

Hôm nay, vào hồi  8h ngày  23  tháng  09  năm 2017

          Tại:  Trường Mầm non Hoàng Quế.

          1 , Đ/C Vũ Thị Cồn Tiên -  Hiệu trưởng

          2, Đ/C Phạm Thị Nguyệt – Phó hiệu  trưởng

          3, Đ/C  Trần Thị Ái  - CTCĐ

          3, Đ/C Trần Thị Hoa -  Kế toán

          5, Đ/C  Hồ Hải Linh  - NV Hành chính kiêm thủ quỹ

          6, Đ/C Nguyễn Thị Thu Hương   - CB Thanh tra nhân dân

           

          Lập biên bản về việc niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2017 - 2018 của  trường Mầm non Hoàng Quế bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc. ( có bảng chi tiết kèm theo)

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8 h  ngày 23 tháng 9  năm 2017 sẽ kết thúc việc niêm yết vào  hồi  8h ngày 30  tháng  9  năm 2017 ( 07 ngày liên tục).

           Thực hiện niêm yết công khai  các khoản thu chi đầu năm học 2017 - 2018 của  trường Mầm non Hoàng Quế  niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha  mẹ phụ huynh học sinh  biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục  trong thời gian 07 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Trong thời gian 07 ngày niêm yết công khai nếu không có bậc phụ huynh nào có ý kiến khác thì kế hoạch sẽ chính thức được thực hiện kể từ khi biên bản kết thúc bảng công khai.

          Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

Trần Thị Hoa

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT

  1. Phạm Thị Nguyệt

 

 

     2 .  Trần Thị Ái

 

 

     3.  Hồ Hải Linh

 

 

     4.  Nguyễn Thị  Thu Hương