IMG-5307 1 .jpg
chao co.jpg
anh tap the.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

thực đơn tháng 9.2019


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 23 / 10 / 2019
7 giờ 00

Đ/c Hoàng Thị Nhạn - PHT trực đón sớm trả muộn điểm Tràng Bạch 

8 giờ 00

BGH kiểm tra, dự giờ giáo viên theo kế hoạch 

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên