Xuất bản thông tin

HĐNT: Quan sát vườn rau

HĐNT: Quan sát vườn rau


             Xây dựng "Vườn rau của bé" là một trong những cuộc phát động phong trào thi đua của nhà trường dành cho các lớp ngay từ đầu năm học đã được tập thể giáo viên nhiệt tình hưởng ứng. và giao cho mỗi lớp chăm sóc một luống rau do lớp tự trồng  

            Các lớp còn thường xuyên tổ chức cho trẻ có những buổi tham quan, hoạt động ngoài trời dưới sự hướng dẫn của cô giáo các bé được quan sát, làm quen, tìm hiểu về các loại rau, được tham gia các hoạt động chăm sóc vườn rau cùng với cô. Qua đó, giúp  trẻ cảm nhận được thực tiễn cuộc sống sinh động, từ đó biết yêu thương quý trọng sản phẩm của những người lao động làm ra.                                                                                          

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THĂM DẠO CỦA TRẺ 

Các bé quan sát cô tưới rau 

Vườn rau bắp cải 

Quan sát cây cà chua 

Cô chăm sóc vườn rau