Xuất bản thông tin

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH "LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN"

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH "LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN"


 

Thực hiện công văn số 2781/SGD&ĐT-GDTrH ngày 19/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Trên tinh thần thực hiện công văn sô 561/PGD&ĐT ngày 25/9/2013 của Phòng GD&&ĐT huyện Đông Triều V/v triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế Giới sạch hơn sạch hơn.

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2013 Công đoàn nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức triển khai hoạt động lao động vệ sinh môi trường xung quanh trường học và các khu vực dân cư lân cận. Hoạt động này là một phần trong kế hoạch hoạt động của nhà trường và công đoàn nhằm hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2013

      

             Tham gia hoạt động là toàn bộ đoàn viên công đoàn nhà trường cùng sự năng động nhiệt tình của Đoàn thanh niên. Trước buổi lao động vệ sinh, Chủ tịch công đoàn và Bí thư ĐTN đã phổ biến thông tin, tuyên truyền về chến dịch ”Làm sạch thế giới “ năm 2013, tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt động hưởng ứng chiến dịch. Sau lời tuyên bố phát động, tất cả hăng hái vệ sinh quét dọn, phát cỏ, thu gom rác thải, vận chuyển đến nơi tập kết theo quy định.

 

       Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức trong đoàn viên công đoàn  và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường, góp phần vào nổ lực bảo vệ môi trường chung trên toàn cầu. Là thông điệp quan trọng để mỗi cá nhân, đoàn viên thanh niên suy nghĩ, cùng hành động để hướng đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển môi trường bền vững.

 

                                                                                                            CTV: Hải Linh