Xuất bản thông tin

kế hoạch tuyển sinh đầu năm 2018 - 2019

kế hoạch tuyển sinh đầu năm 2018 - 2019


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            TRƯƠNG MN HOÀNG QUẾ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 20 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2018 – 2019

    Căn cứ công văn hướng dẫn số 638/PGD&ĐT-CNTT ngày  09/7/2018 về việc thí điểm tổ chức tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 – 2019.

    Căn cứ vào kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 – 2019;

    Hiệu trưởng trường Mầm non Hoàng Quế đề ra kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh như sau:

I.Yêu cầu và nguyên tắc tuyển sinh:

- Thực hiện đúng theo kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD&ĐT thị xã, UBND xã Hoàng Quế, trường Mầm non Hoàng Quế.

II. Chỉ tiêu tuyển sinh:

*, Huy động trẻ vào trường mầm non:

- Huy động 100% trẻ đúng 5 tuổi (sinh năm 2013) vào lớp MG lớn 5 – 6 tuổi

- Ưu tiên nhận hết số trẻ em 5 tuổi có nhu cầu đến trường đăng ký vào lớp đúng địa bàn phân tuyến

- Các cháu đang học lớp MG 4 – 5 tuổi năm học 2017 – 2018 sẽ được tiếp tục chuyển lên học lớp MG lớn năm học 2018 – 2-19.

*, Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Điểm/lớp

25 – 36 tháng

Lớp MG 3T

Lớp MG 4T

Lớp MG 5T

Cổ Lễ ( TT)

22 học sinh

67 học sinh

75 học sinh

86 học sinh

Tràng Bạch

24 học sinh

0

37 học sinh

27 học sinh

Quế Lạt:

21 học sinh

0

0

21 học sinh

Tổng  

67 học sinh

67 học sinh

112 học sinh

134 học sinh

Tổng toàn trường

67

313

*, Thời gian tuyển thêm học sinh mới:

- Thời gian phát hồ sơ đăng ký và thu nhận lại: Từ ngày 22/7 – 30/8/2018

Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin nhập học (theo mẫu của nhà trường)
  • Giấy khai sinh ( bản sao)
  • Sổ hộ khẩu ( bản sao)

 

        Liên hệ: 0904.453.148 ( Cô Nhạn – PHT ), 0965.558.909  ( Cô Hoa – HC )