Xuất bản thông tin

Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam


Một số hình ảnh trong buổi kỷ niệm 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ - PCT xã Hoàng Quế tặng hoa chúc mừng 

Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Đại diện cho công ty 397 tặng hoa chúc mừng 

Công ty môi trường Đông Khê tặng hoa chúc mừng 

BGH cùng với tập thể chị em nhà trường 

Tập thể sư phạm nhà trường