Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11/2016

Lịch công tác tháng 11/2016


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hoàng Quế, ngày 30  tháng 10 năm 2016

                                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

                                                                      * Trọng tâm công tác tháng 11/2016:      

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

          - Thực hiện công tác PCDG chuẩn bị cho đoàn kiểm tra cấp Thị xã.

         - Tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.                                                      

                                                                * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

 

* Công tác phát triển; Tổ chức

- Duy trì sĩ số trẻ các lớp trong toàn trường.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp để đạt kế hoạch.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ phổ cập cho kiểm tra cấp Thị Xã.

Hiệu trưởng (chỉ đạo)

 

 

P.HT Hoàng Thị Nhạn

 

 

01-15/11

 

08-09/111

 

 

2

* Chuyên môn:

 - Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Tổng hợp kết quả  sau khi khám sức khoẻ trẻ

- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng các lớp.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

- Thành lập BCĐ, lên kế hoạch phân công tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổ chức chuyên đề: " Dinh dưỡng của bé" (GDDD-VSATTP) cấp trường.

- Rèn nề nếp thói quen trẻ.

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

01-30/11

10-15/11

 

 

 

05-20/11

 

 

 

25-30/11

 

 

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

- Phát bổ sung đồ dùng đồ chơi được cấp phát  cho các lớp.

- Sửa chữa hệ thống điện, vệ sinh các lớp tại điểm trung tâm.

 

PHT Phạm Thị

Nguyệt

 

05-07/11

 

 

 

 

 

4

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2016-2017

 - Triển khai các văn bản chỉ đạo.

- Đánh giá việc thực hiện công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12/2016.

 

Hiệu trưởng + BGH mở rộng + Giáo viên các lớp

 

05- 20/11

 

 

 

 

30/11

 

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                          HIỆU TRƯỞNG

                        (đã ký)

 

                      Vũ Thị Cồn Tiên