Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LICH 2017

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LICH 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

 
   

Hoàng Quế, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2017

 

          Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường mầm non Hoàng Quế phân công các đồng chí lãnh đạo trường thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể như sau:

 

STT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

31/12/2016

(Thứ 7)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

2

01/01/2017

(Chủ nhật)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

01289869028

3

02/01/2017

(Thứ 2)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

 

          Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí lãnh đạo nhà trường theo lịch công tác trên.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Cồn Tiên