Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5/2017

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5/2017


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

 
   
 

Hoàng Quế, ngày 26 tháng 4 năm 2017

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 

           Căn cứ vào công văn số 423/PGD&ĐT thị xã Đông Triều hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017.

            Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường mầm non Hoàng Quế phân công các đồng chí cán bộ thường trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ lễ cụ thể như sau:

STT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

 

29/4/2017

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

2

30/4/2017

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

3

01/5/2017

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

01289869028

4

 

02/5/2017

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

 

                     Trong các ngày nghỉ lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

                    Trường Mầm non Hoàng Quế trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã  Đông Triều.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Cồn Tiên