Xuất bản thông tin

TẬP THỂ CBGV - NV THỰC HIỆN KÝ CAM KẾT THEO NỘI DUNG CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2017

TẬP THỂ CBGV - NV THỰC HIỆN KÝ CAM KẾT THEO NỘI DUNG CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2017


          Nhằm hướng tới xây dựng cơ quan có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn hóa văn minh. Sáng nay, ngày 20/02/2017 trường Mầm non Hoàng Quế đã triển khai tới 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia ký cam kết thực hiện.

Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường triển khai

các nội dung ký cam kết tới toàn thế  CBGV-NV

          Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của công chức, viên chức trong cơ quan đối với phụ huynh, học sinh và nhân dân. Theo đó, bản cam kết quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình. Quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của cấp trên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát về trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ…

          Kết quả việc thực hiện Chỉ thị được lấy làm tiêu chí đánh giá xếp loại công chức, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua của cơ quan đơn vị và cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường hưởng ứng và quyết tâm thực hiện tốt nội dung trong bản cam kết đã triển khai.