Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TÊT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TÊT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ giáo viên – nhân viên trường mầm non Hoàng Quế

trực Tết nguyên đán năm 2016

 

 
   

 

       Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường mầm non Hoàng Quế phân công các đồng chí cán bộ - nhân viên cơ quan thường trực giải quyết công việc dịp Tết nguyên đán năm 2016, cụ thể như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  Ngày 03/02/2016

(tức 25 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Trần Thị Hoa

Hiệu trưởng

Kế toán

0904260291

2

Ngày 04/02/2016

(tức 26 tháng chạp)

Phạm Thị Nguyệt  

Dương Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

CTCĐ

0936519911

3

Ngày 05/02/2016

(tức 27 tháng chạp)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

4

Ngày 06/02/2016

(tức 28 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Trần Thị Hoa

Hiệu trưởng

Kế toán

0904260291

5

Ngày 07/02/2016

(tức 29 tết)

Phạm Thị Nguyệt  

Dương Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

CTCĐ

0936519911

6

Ngày 08/02/2016

(tức mùng 1 tết)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

7

Ngày 09/02/2016

(tức mùng 2 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Trần Thị Hoa

Hiệu trưởng

Kế toán

0904260291

8

Ngày 10/02/2016

 tức mùng 3 tết)

Phạm Thị Nguyệt  

Dương Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

CTCĐ

0936519911

9

Ngày 11/02/2016

( tức mùng 4 tết)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

10

Ngày 12/02/2016

(tức mùng 5 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Trần Thị Hoa

Hiệu trưởng

Kế toán

0904260291

11

Ngày 13/02/2016

(tức 6 tháng giêng)

Phạm Thị Nguyệt  

Dương Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

CTCĐ

0936519911

12

Ngày 14/02/2016

(tức 7 tháng giêng)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

13

Ngày 15/02/2016

(tức 8 tháng giêng)

Vũ Thị Cồn Tiên

Trần Thị Hoa

Hiệu trưởng

Kế toán

0904260291

14

Ngày 16/02/2016

(tức 9 tháng giêng)

Phạm Thị Nguyệt  

Dương Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

CTCĐ

0936519911

15

Ngày 17/02/2016

tức 10 tháng giêng)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

16

Ngày 18/02/2016

( tức 11 tháng giêng)

Vũ Thị Cồn Tiên

Trần Thị Hoa

Hiệu trưởng

Kế toán

0904260291

        

      Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

 

 

Hiệu Trưởng

(Đã ký)

Vũ Thị Cồn Tiên