Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 11/2016

Thực đơn tháng 11/2016


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thực hiện từ ngày 01/11 – 30/11/2016)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua   

-Canh rau cải nấu thịt  

 

              Cháo xương

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua  

-Canh rau cải nấu thịt 

 

              Cháo xương

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Trứng đúc thịt

- Canh bắp cải nấu thịt   

 

Sữa bột – Bánh mì

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 -Trứng đúc thịt

- Canh bắp cải nấu thịt

 

Sữa bột – Bánh mì

 

 

 

4

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bún thịt

Mẫu giáo

-Cơm thường

 -Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bún thịt

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà 

- Canh bí đỏ ninh xương  

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà 

- Canh bí đỏ ninh xương  

 

Mì thịt

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua   

-Canh củ cải, cà rốt ninh xương 

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

-Giò lụa sốt cà chua   

-Canh củ cải, cà rốt ninh xương  

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

        (đã duyệt) 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

Hoàng Thị Nhạn