Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN THÁNG 9- 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 9- 2016


          PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

             TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Hoàng Quế, ngày 28 tháng 8 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thực hiện từ ngày 01/9 – 30/9/2016)

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt đậu sốt cà chua

-Canh rau cải nấu thịt

 

              Cháo xương

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

-Thịt đậu sốt cà chua

-Canh rau cải nấu thịt

 

              Cháo xương

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Cá sốt cà

-Canh bí đỏ ninh xương

 

              Bún thịt

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Cá sốt cà

-Canh bí đỏ ninh xương

 

              Bún thịt

 

 

4

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bánh mì – sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

 -Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Trứng đúc thịt 

-Canh ngao mồng tơi

 

             Mì xương 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt 

-Canh ngao mồng tơi

 

             Mì xương 

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt rim tôm 

-Canh bầu nấu tép 

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

-Cơm thường

-Thịt rim tôm 

-Canh bầu nấu tép  

Chè đỗ đen

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 (đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Người lên thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Hoàng Thị Nhạn