Xuất bản thông tin

Thực hiện chuyên đề: "Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non Hoàng Quế"

Thực hiện chuyên đề: "Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non Hoàng Quế"

Năm học 2015-2016 là năm học thứ 3 Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều chỉ đạo 100% các trường mầm non triển khai thực hiện chuyên đề: "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non". Nhằm mục đích giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.


         Nội dung của chuyên đề chủ yếu tập trung vào việc tăng cường thời lượng vận động cho trẻ; tăng cường hệ thống bài tập vận động giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo và khỏe mạnh, tăng tính độc lập, tự chủ cho trẻ. Việc triển khai chuyên đề sẽ góp phần cải thiện, tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục phát triển vận động về môi trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các trường mầm non. Mặt khác cũng nâng cao nhận thức, thay đổi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng

         Tổ chức thực hiện chuyên đề phải đảm bảo tạo dựng được cơ sở vật chất, trang bị đồ chơi, thiết bị cho trẻ phát triển vận động phù hợp (phòng giáo dục thể chất, sân chơi, thiết bị đồ chơi ngoài trời, thiết bị đồ chơi trong nhóm); đồng thời xây dựng được môi trường thân thiện và đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục vận động kích thích trẻ tích cực, hứng thú với các hoạt động.

         Việc thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" trong năm học này và cả những năm tiếp theo sẽ là cơ sở quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ, góp phần giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho trẻ ngay từ bậc học đầu tiên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh: