Thực đơn tháng 11/2016


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thực hiện từ ngày 01/11 – 30/11/2016)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua   

-Canh rau cải nấu thịt  

 

              Cháo xương

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua  

-Canh rau cải nấu thịt 

 

              Cháo xương

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Trứng đúc thịt

- Canh bắp cải nấu thịt   

 

Sữa bột – Bánh mì

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 -Trứng đúc thịt

- Canh bắp cải nấu thịt

 

Sữa bột – Bánh mì

 

 

 

4

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bún thịt

Mẫu giáo

-Cơm thường

 -Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bún thịt

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà 

- Canh bí đỏ ninh xương  

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà 

- Canh bí đỏ ninh xương  

 

Mì thịt

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua   

-Canh củ cải, cà rốt ninh xương 

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

-Giò lụa sốt cà chua   

-Canh củ cải, cà rốt ninh xương  

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

        (đã duyệt) 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: