Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hoàng Quế, ngày 30  tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

                                                             

            * Trọng tâm công tác tháng 11/2017:         

           - Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp.

          - Tổ chức chuyên đề: " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

          - Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.

           - Xây dựng KH hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

          - Thực hiện công tác PCGD chuẩn bị cho đoàn kiểm tra.

          - Tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

         - Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

                                                      

                                                                * Lịch cụ thể:

 

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

 

* Công tác phát triển; Tổ chức

- Duy trì sĩ số trẻ các lớp trong toàn trường.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp để đạt kế hoạch.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ phổ cập cho KT cấp Thị xã năm 2017.

 

Hiệu trưởng (chỉ đạo)

P.HT Hoàng Thị Nhạn

 

 

01-15/11

 

08-09/11

 

 

2

* Chuyên môn:

 - Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng các lớp.

- Tổng hợp kết quả sau khi khám sức khỏe trẻ.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

- Xây dựng KH- Thành lập BCĐ, BGK, phân công tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Xây dựng KH thực hiện chuyên đề: " Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường MN" (GDDD-VSATTP) cấp trường.

- Rèn nề nếp thói quen trẻ.

 

 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

01-30/11

10-15/11

 

 

 

05-20/11

 

 

 

25-30/11

 

 

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

- Phát bổ sung đò dung đồ chơi được cấp phát cho các lớp.

- Sửa chữa hệ thống điện, vệ sinh các lớp.

 

 

PHT Hoàng Thị Nhạn

 

05-07/11

 

 

 

 

 

4

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.

- Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2017-2018

- Triển khai các văn bản chỉ đạo.

- Đánh giá việc thực hiện công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12/2017.

 

 

Hiệu trưởng + BGH mở rộng + Giáo viên các lớp

 

05- 20/11

 

 

 

 

30/11

 

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                          HIỆU TRƯỞNG

 

                             (đã ký) 

 

                         Vũ Thị Cồn Tiên