Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2 /2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2 /2015


 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

______________

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                       __________

 

Hoàng quế, ngày 01  tháng 02 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

            * Trọng tâm công tác tháng 02/2015:

            - Duy trì sĩ số học sinh, ổn định sĩ số chung toàn trường.

            - Hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện CSVC tốt phục vụ đoàn KT Bộ về PGD Đtriều kiểm tra  công tác phổ cập năm 2014.    

                                                             

             - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh dinh dưỡng trong dịp tết.

 - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường xung quanh lớp, làm tốt công tác tổng vệ sinh trước và sau khi nghỉ tết.

 - Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch giáo dục chủ đề, từng độ tuổi.

             - Trang trí, tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng mừng Xuân".

             - Tham gia các tiết mục văn nghệ tại liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT.

            - Kiểm tra niêm phong bảo quản CSVC trong thời gian nghỉ Tết.

            - Ký cam kết thực hiện tốt ATGT và ATTP trong dịp Tết.

* Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

* Công tác phát triển:

- Duy trì ổn định sĩ số học sinh tại các điểm lớp.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ và các điều kiện CSVC phục vụ đoàn KT của Bộ về công tác phổ cập năm 2014.

Hiệu trưởng (chỉ đạo chung).

PHT Trịnh T.T Nga

 

01-15/02

 

 

2

* Chuyên môn:

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP trong dịp tết.

+ Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường xung quanh lớp, làm tốt công tác tổng vệ sinh trước và sau khi nghỉ tết.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng theo kế hoạch chương trình từ Nhà trẻ đến Mẫu giáo theo kế hoạch chủ đề.

+ Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

 

 

 

 

 

 

 

Các Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-15/02

 

 

 

 

 

 

3

- Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

+ Kiểm tra cơ sở vật chất các lớp, tổ chức thu dọn vệ sinh, bảo quản trước và trong thời gian nghỉ tết. Tổ chức lao động dọn vệ sinh môi trường xung quanh trường, lớp.

- Các hoạt động khác:

+ Trang trí, tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng mừng Xuân".

+ Tham gia  các tiết mục văn nghệ tại liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT.

+ Tổ chức ký cam kết các nội dung liên quan đến Tết.

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện phong trào tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác.

 

 

PHT Phạm Thị  Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-15/02

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                                                    HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Cồn Tiên