Asset Publisher

LỊCH TRỰC HÈ 2017

LỊCH TRỰC HÈ 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRỰC HÈ NĂM 2017

 
   

       Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong thời gian nghỉ hè, trường mầm non Hoàng Quế phân công các đồng chí cán bộ quản lý trong cơ quan thường trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ hè năm 2017 cụ thể như sau:

 

Thời gian

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Từ ngày 05/6

đến ngày 09/6/2017

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 12/6

đến ngày 16/6/2017

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 19/6

đến ngày 23/6/2017

Hoàng Thị Nhạn

 

Phó hiệu trưởng

0904453148

Từ ngày 26/6

đến ngày 30/6/2017

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 03/7

đến ngày 07/7/2017

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 10/7

đến ngày 14/7/2017

Hoàng Thị Nhạn

 

Phó hiệu trưởng

0904453148

Từ ngày 17/7

đến ngày 21/7/2017

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 24/7

đến ngày 28/7/2017

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 31/7

đến ngày 04/8/2017

Hoàng Thị Nhạn

 

Phó hiệu trưởng

0904453148

 

      Trong thời gian nghỉ hè có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

 

Hiệu Trưởng

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên