Asset Publisher

LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2016

LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ quản lý trường mầm non Hoàng Quế

trực hè năm 2016

 

 
   

                Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các thời gian nghỉ hè, trường mầm non Hoàng Quế phân công các đồng chí cán bộ quản lý trong cơ quan thường trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ hè năm 2016 cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Từ ngày 30/5

đến ngày 03/6/2016

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 06/6

đến ngày 10/6/2016

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 13/6

đến ngày 17/6/2016

Trịnh Thị Thuý Nga

 

Phó hiệu trưởng

01696128126

Từ ngày 20/6

đến ngày 24/6/2016

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 27/6

đến ngày 01/7/2016

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 4/7

đến ngày 08/7/2016

Trịnh Thị Thuý Nga

 

Phó hiệu trưởng

01696128126

Từ ngày 11/7

đến ngày 15/7/2016

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 18/7

đến ngày 22/7/2016

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 25/7

đến ngày 29/7/2016

Trịnh Thị Thuý Nga

 

Phó hiệu trưởng

01696128126

 

      

      Trong thời gian nghỉ hè có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

 

 

Hiệu Trưởng

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên