Asset Publisher

MN HOÀNG QUẾ: HỘI NGHỊ CB - VC- LĐ NĂM HỌC 2016 - 2017

MN HOÀNG QUẾ: HỘI NGHỊ CB - VC- LĐ NĂM HỌC 2016 - 2017

Sáng ngày 24/9/2016 trường Mầm non Hoàng Quế long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức lao động năm học 2016 – 2017 nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường.


      Hội nghị được nghe bà Vũ Thị Cồn Tiên – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà  trường thông qua bản dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 nhằm đưa ra các chỉ tiêu, biện pháp để đẩy mạnh công tác chăm sóc – giáo dục trẻ trong nhà trường.

       Trong phần thảo luận, các tham luận đa số bày tỏ sự thống nhất cao với các chỉ tiêu và biện pháp đã được dự thảo, đồng thời cũng đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Nhà trường.

       Về dự và phát biểu tại hội nghị các đ/c đại biểu thay mặt cho lãnh đạo Phòng GD cũng như địa phương đều ghi nhận những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học trước xong cũng chỉ đạo tập thể CBGV – NV trong nhà trường cần đoàn kết nhất trí cao quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học.

    Tại hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân, ký cam kết thi đua giữa công đoàn và nhà trường.  

    Hội nghị kết thúc với 100% cán bộ viên chức lao động nhất trí với các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra. Hội đồng sư phạm nhà trường xin hứa đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2016 – 2017.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ 

Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT nhà trường thông qua bản dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 

Công đoàn báo cáo phối kết hợp 

Giáo viên tham luận 

Đại biểu Phòng GD&ĐT thị xã tặng hoa chúc mừng 

Đại biểu đại diện cho ĐU - HĐND - UBND xã tặng hoa chúc mừng 

Ban thanh tra nhiệm kỳ 2016 - 2018 

Ký cam kết thi đua giữa công đoàn - Nhà trường 

                                                                  Hoàng Nhạn