Asset Publisher

MN Hoàng Quế: Tập huấn CNTT

MN Hoàng Quế: Tập huấn CNTT


           Chiều nay, ngày 04 tháng 11 năm 2017 BGH trường MN Hoàng Quế tổ chức tập huấn CNTT cho toàn thể CBGV trong nhà trường và các đ/c giáo viên tại cơ sở tư thục Việt Hà II.

            Buổi tập huấn do đ/c Nguyễn Thị Kim Dung – Tổ phó chuyên môn, ủy viên ban CNTT của nhà trường  đã trao đổi chia sẻ 03 nội dung:

+ Phần mềm soạn – duyệt giáo án Online

+ Sổ liên lạc điện tử

+ Cài đặt phần mềm Adobe Presenter

            Các đ/c giáo viên tham gia tập huấn trao đổi rất hăng say và thực hành ngay trên máy tính 03 nội dung được tập huấn.

            Kết thúc buổi tập huấn các đ/c giáo viên trong nhà trường đã đăng ký soạn – duyệt giáo án Online, liên hệ với cha mẹ học sinh để kích hoạt sổ liên lạc điện tử cho học sinh tại nhóm lớp của mình và 100% các máy tính đã cài đặt được phần mềm Adobe Presenter.

Hình ảnh trong buổi tập huấn 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên ban CNTT của trường trao đổi nội dung tập huấn 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung hỗ trợ giáo viên CSMN tư thục Việt Hà II 

Giáo viên hăng say thực hành 

                                                CTV: Hoàng Nhạn