Asset Publisher

Thông báo lịch trực Tết nguyên đán năm 2017

Thông báo lịch trực Tết nguyên đán năm 2017


TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

 
   

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

25/01/2017

(28 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

Vũ Thị Anh

Tổ phó tổ MG

01698921087

2

26/01/2017

(29 tháng Chạp)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Ngô Thị Khuyên

Tổ trưởng tổ MG

01682250802

3

27/01/2017

(30 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Phạm Thị Thu Hằng

BT Đoàn TN

01697112171

4

28/01/2017

(Mùng 1 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

Trần Thị Hoa

Kế toán

0965558909

5

29/01/2017

(Mùng 2 tết)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Lưu Thị Hương

Tổ trưởng tổ NT

01638749802

6

30/01/2017

(Mùng 3 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Hồ Hải Linh

Nhân viên

0988443643

7

31/01/2017

(Mùng 4 tết)

Dương Thị Kim Tuyến

CT CĐ

0936223980

Vũ Thị Anh

Tổ phó tổ MG

01698921087

8

01/02/2017

(Mùng 5 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

Ngô Thị Khuyên

Tổ trưởng tổ MG

01682250802

9

02/02/2017

(Mùng 6 tháng giêng)

Dương Thị Kim Tuyến

CT CĐ

0936223980

Hồ Hải Linh

Nhân viên

0988443643

10

03/02/2017

(Mùng 7 tháng giêng)

Dương Thị Kim Tuyến

CT CĐ

0936223980

Lưu Thị Hương

Tổ trưởng tổ NT

01638749802

11

04/02/2017

(Mùng 8 tháng giêng)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Phạm Thị Thu Hằng

BT Đoàn TN

01697112171

12

05/02/2017

(Mùng 9 tháng giêng)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Trần Thị Hoa

Kế toán

0965558909

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Hoàng Quế trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã  Đông Triều.

 

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Thị Cồn Tiên