Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 1/2017

THỰC ĐƠN THÁNG 1/2017


 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         Hoàng Quế, ngày 28  tháng 12 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 01 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                              TUẦN 1:  ( Thực hiện từ ngày 03 – 06/1/2017)

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 02/1

(Nghỉ tết)

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

 

3

Ngày 03/1

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Ngày 4/1

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Cháo xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Cháo xương

 

 

5

Ngày 5/1

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Mì thịt

 

 

6

Ngày 6/1

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                               Hoàng Quế, ngày 28  tháng 12 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 01 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 2:  ( Thực hiện từ ngày 09 – 13/1/2017)

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 28  tháng 12 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 01 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 3:  ( Thực hiện từ ngày 16 – 20/1/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 16/1

 

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

 

3

Ngày 17/1

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Ngày 18/1

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Cháo xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Cháo xương

 

 

5

Ngày 19/1

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Mì thịt

 

 

6

Ngày 20/1

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt) 

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 28  tháng 12 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 01 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 4:  ( Thực hiện từ ngày 23 – 27/1/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 23/1

 

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Cháo xương

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

Cháo xương

 

 

3

Ngày 24/1

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

4

Ngày 25/1

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Mì thịt

 

 

5

Ngày 26/1

(Nghỉ tết )

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ngày 27/1

(Nghỉ tết )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt) 

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ