Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2016

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2016


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thực hiện từ ngày 01/10 – 31/10/2016)

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

          2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Giò lụa sốt cà chua  

-Canh củ cải, cà rốt ninh xương

 

              Cháo xương

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 -Giò lụa sốt cà chua  

-Canh củ cải, cà rốt ninh xương

 

              Cháo xương

        3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt  

 

Sữa bột

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 -Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt  

 

Sữa bột

 

 

          4

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bún thịt

Mẫu giáo

-Cơm thường

 -Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bún thịt

 

        5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà  

- Canh bí đỏ ninh xương

 

             Mì thịt   

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Cá sốt cà  

- Canh bí đỏ ninh xương

 

             Mì thịt

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt đậu sốt cà chua

-Canh rau ngót nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

-Thịt đậu sốt cà chua

-Canh rau ngót nấu thịt

 

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 ( Đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

( Đã ký)

 

Hoàng Thị Nhạn