Asset Publisher

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 03/02/2015, Chi bộ Trường Mầm non Hoàng Quế đã tiến hành tổ chức Lế kết nạp đảng viên mới cho quần chúng giáo viên ưu tú đang công tác tại trường. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.


         Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Vũ Thị Uyên  đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 03/02/2015

Không khí trang nghiêm trong buổi Lễ

Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên mới

cho Đ/c Vũ Thị Uyên

         Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Vũ Thị Cồn Tiên - Bí thư Chi bộ cùng các đảng viên trong Chi bộ Trường Mầm non Hoàng Quế. Tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Thị Cồn Tiên- Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Vũ Thị Uyên  đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng Vũ Thị Uyên trong thời gian thử thách 12 tháng.