Asset Publisher

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ THUẬT SOẠN VÀ DUYỆT GIÁO ÁN ONLINE

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ THUẬT SOẠN VÀ DUYỆT GIÁO ÁN ONLINE

Chiều ngày 17/10/2015 trường MN Hoàng Quế tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên về kỹ thuật soạn và duyết giáo án online.


         Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều;

         Ngày 09/10/2015 trường MN Hoàng Quế đã được Phòng GD&ĐT Đông Triều tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online. Tiếp thu những kiến thức đã học được từ buổi tập huấn. Hôm nay , chiều ngày 17/10/2015 trường tổ chức tập huấn cho toàn thế giáo viên trong trường cách soạn và duyệt giáo án online, buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc.

Các đ/c giáo viên nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện các bước đưa giáo án online

         Tại buổi tập huấn, các giáo viên được thống nhất quy trình và hướng dẫn kỹ thuật duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành.