Asset Publisher

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ THAM GIA PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ THAM GIA PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện phong trào " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính Phủ phát động, các trường học trong địa bàn Thị xã Đông Triều nói chung và trường mầm non Hoàng Quế nói riêng đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai hiệu quả nhiều công trình, dự án, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã trên địa bàn Thị Xã Đông Triều


           Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2016 tập thể CBGVNV trường mầm non Hoành Quế tham gia lao động cùng nhân dân thôn  Cổ Lễ làm đường đổ chạt để mở rộng hai bên đường và làm vệ sinh môi trường từ cổng trường ra đường quốc lộ 18.

        Xác định tầm quan trọng và trách nhiệm của nhà trường trong công tác tham gia xây dựng nông thôn mới. nhà trường tích cực hưởng ứng cuộc vận động: " Tất cả chung tay xây dựng nông thôn mới " do Chính Phủ phát động. Tập trung vào những công việc cụ thể thiết thực tuyên truyền như các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Chú trọng mục tiêu, ý nghĩa và 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Với những việc làm cụ thể như:" Chung tay xây dựng đường làng ngõ xóm"," Chung tay làm sạch – Đẹp khu dân cư ". Nhà trường đã cùng nhân dân trên địa bàn cùng tham gia làm đường san gạt mặt bằng làm  rộng rãi khang trang thêm cho con đường huyết mạch của nhân dân thôn, xóm và vào các ngày thứ 6 cuối tuần huy động toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn cùng tham gia lao động dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài cổng trường tạo không khí sinh hoạt cộng đồng chung tay xây dựng  nông thôn mới đến mỗi người dân trên địa bàn dân cư. Nhà trường coi việc xây dựng nông thôn mới như là việc của chính mình, mình làm cho bản thân mình, cho nhân dân, cho các con học sinh. Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đều nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích của mục tiêu xây dựng nông thôn mới, mỗi cá nhân đều sôi nổi hưởng ứng và tham gia nhiệt tình lao động cùng với nhân dân trong thôn.

           Một số hình ảnh: