Asset Publisher

TRƯƠNG MÂM NON HOÀNG QUẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM LẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG MÂM NON HOÀNG QUẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM LẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG

'Thành công của Hội nghị thể hiện ý thức, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và gắn bó của đội ngũ cán bộ viên chức với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo'


'Thành công của Hội nghị  thể hiện ý thức, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và gắn bó của đội ngũ cán bộ viên chức với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo'.

            Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Quế, sáng ngày 06/8/2013, tại Hội trường tầng 2 của nhà trường, Trường mầm non Hoàng Quế đã tổ chức Hội nghị thực hiện Quy trình đánh giá cán bộ trước khi hết nhiệm kỳ bổ nhiệm đối với đồng chí Hiệu phó chuyên môn Nguyễn Thị Mùi.

             Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường và có sự chỉ đạo của các đồng chí Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều.

             Tại diễn đàn của Hội nghị, đồng chí Hiệu phó chuyên môn Nguyễn Thị Mùi đọc bản kiểm điểm quá trình công tác qua nhiệm kỳ 5 năm

            Tiếp theo, đồng chí Lưu Ngọc Nhung – Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường   và toàn thể giáo viên nhân viên  nhận xét quá trình công tác của đồng  chí Nguyễn Thị Mùi.

           Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Mùi làm Hiệu phó chuyên môn trong giai đoạn tới.

           Hội nghị đã thành công tốt đẹp theo đúng quy trình, quy định, khách quan, dân chủ và công khai, đảm bảo minh bạch. Thành công của Hội nghị  thể hiện ý thức, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và gắn bó của đội ngũ cán bộ giáo viên với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

CTV: Hải Linh