Lịch trực Tết nguyên đán 2019


TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

30/01/2019

(25 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

 

Trần Thị Hoa

Nhân viên

0965558909

 

2

31/01/2019

(26 tháng chạp)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

3

01/02/2019

(27 tháng chạp)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

4

02/02/2019

(28 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

Trần Thị Hoa

Nhân viên

0965558909

5

03/02/2019

(29 tháng chạp)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

6

04/02/2019

(30 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

7

05/02/2019

(Mùng 1 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

Trần Thị Hoa

Nhân viên

0965558909

8

06/02/2019

(Mùng 2 tết))

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

9

07/02/2019

(Mùng 3 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

10

08/02/2019

(Mùng 4 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

Trần Thị Hoa

Nhân viên

0965558909

11

09/02/2019

(Mùng 5 tết)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

12

10/02/2019

(Mùng 6 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

 

 

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 


No comments yet. Be the first.