Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 30 / 11 / 2020
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Hoài Thu - HT trực và làm việc tại điểm trung tâm Cổ Lễ 

7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Miền - PHT tham gia tập huấn bình đẳng giới 

8 giờ 00

Thứ 2, ngày 30 tháng 11 năm 2020

- BGH làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Hoài Thu – Hiệu trưởng trực trường

- Đ/c Nguyễn Thị Miền - Phó hiệu trưởng đi tập huấn tại Hội trường UBND Đông Triều

Đ/c Hoàng Thị Nhạn - PHT làm việc tại điểm trung tâm