THỰC ĐƠN THÁNG 4/2019


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 04 – NĂM 2019

Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 01/4– 5/4/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

2

1/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ   

- Canh cua ( cáy) nấu mướp + rau đay      

Sữa bột Meta

Cháo gà bí đỏ + nấm 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo gà bí đỏ + nấm  

 

 

3

2/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò + thịt rim cà chua

- Canh ngao mồng tơi    

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

    Bún xương

 

 

4

3/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh bầu nấu tép

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

4/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua

- Canh chua nấu thịt nạc

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo sườn bí đỏ

 

 

6

5/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ   

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

 

Bún xương

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(đã ký)    

 

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

             

 Vũ Thị Cồn Tiên                                                                               Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 04 – NĂM 2019

Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 8/4 - 12/4/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

2

8/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

 

3

9/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua   

- Canh xương bí xanh 

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún thịt  

 

 

4

10/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Thịt bò xào su su cà rốt 

- Canh ngao mồng tơi 

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

11/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ  

- Canh cua ( cáy)  rau đay     

Sữa bột Meta

Cháo gà + nấm 

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo gà + nấm 

 

 

6

12/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Giò + thịt rim cà chua

- Canh xương ninh khoai tây cà rốt 

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(đã ký) 

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

                                        Vũ Thị Cồn Tiên                                                                         Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 04 – NĂM 2019

Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 15/4– 19/4/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

2

15/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ  

- Canh cua ( cáy) nấu mướp + rau đay     

Sữa bột Meta

Cháo gà bí đỏ + nấm 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo gà bí đỏ + nấm 

 

 

3

16/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò + thịt rim cà chua

- Canh ngao mồng tơi   

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

    Bún xương

 

 

4

17/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh bầu nấu tép

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

18/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua

- Canh chua nấu thịt nạc

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo sườn bí đỏ

 

 

6

19/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ   

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

 

Bún xương

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(đã ký) 

 

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

    Vũ Thị Cồn Tiên                                                                             Hoàng Thị Nhạn

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 4 – NĂM 2019

Tuần 4 – Thực hiện từ ngày 22/4– 26/4/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

2

22/4

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

 

3

23/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua   

- Canh bí xanh ninh xương 

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún thịt  

 

 

4

24/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Thịt bò xào su su cà rốt 

- Canh ngao mồng tơi 

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

25/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ  

- Canh cua ( cáy) nấu  rau đay     

Sữa bột Meta

Cháo gà + nấm 

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo gà + nấm 

 

 

6

26/4

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Giò + thịt rim cà chua

- Canh xương ninh khoai tây + cà rốt 

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(đã ký) 

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

  Vũ Thị Cồn Tiên                                                                             Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.