Biên bản niêm yết công khai


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hoàng Quế, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

V/v công khai các khoản thu đầu năm học 2019-2020

Hôm nay, vào hồi 16h ngày 30 tháng 9 năm 2019

Tại văn phòng trường mầm non Hoàng Quế

Tiến hành lập biên bản niêm yết công khai các khoản thu – chi đầu năm 2019-2020 niêm yết tại bảng công khai hóa Nhà trường

Thành phần lập biên bản

1. Đ/c Nguyễn Hoài Thu - Hiệu trưởng

2. Đ/c Trần Thị Ái – CTCĐ

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Ban thanh tra nhân dân

4. Ông Trần Xuân Thắng - Đại diện Hội CMHS trường

Nội dung:

Trường mầm non Hoàng Quế đã tiến hành niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học 2019-2020 như sau:

 

STT

Tên nội dung các khoản thu

Mức đơn vị đề nghị thẩm định

Mức thẩm định

Ghi chú

1

 Khoản thu theo qui định 

 

 

 

 

Học phí

50.000/tháng

50.000/tháng

 

2

 Khoản thu theo thỏa thuận với CMHS 

 

 

 

 

Tiền ăn + chất đốt

18.000/ngày

18.000/ngày

 

 

Thuê cấp dưỡng

73.000/tháng

73.000/tháng

 

 

Đón sớm trả muộn

42.000/tháng

42.000/tháng

 

 

Trông trưa, quản lý bán trú

40.500/tháng

40.500/tháng

 

 

Vệ sinh chung

10.000/tháng

10.000/tháng

 

 

Vật tư, dụng cụ tiêu hao

6.500/tháng

6.500/tháng

 

 

Học thứ 7 (theo nhu cầu)

75.000/tháng

75.000/tháng

 

 

Công khai tại trường từ ngày 30 tháng 9 năm 2019 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Biên bản lập xong hồi 16h cùng ngày, những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH VÀ TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

PHỤ HUYNH

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CÔNG ĐOÀN

NHÀ TRƯỜNG

 

 

 


No comments yet. Be the first.