DANH SÁCH CB - GV - NV NĂM HỌC 2018 - 2019


DANH SÁCH CBGV - NV NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

Năm học: 2018 -2019

(Tính từ thời điểm ngày 06 tháng 9 năm 2018)

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng
năm sinh

Năm
vào ngành

Chức vụ

Trình độ CM

Số ĐT

1

Vũ Thị Cồn Tiên

18/11/1968

1996

Hiệu trưởng

ĐH

0904260291

2

Hoàng Thị Nhạn

02/12/1982

2001

P. Hiệu trưởng

ĐH

0904453148

3

Phạm Thị Nguyệt

06/10/1967

1986

P. Hiệu trưởng

ĐH

0936519911

4

Trần Thị Ái

23/12/1979

2004

Giáo viên

0962826155

5

Phạm Thị Nhàn

21/12/1979

1998

Giáo viên

ĐH

0974897568

6

Nguyễn Thị Thu Hương

24/01/1986

2007

Giáo viên

ĐH

01698988131

7

Ngô Thị Khuyên

19/09/1982

1997

Giáo viên

01682250802

8

Ngô Thị Phương

08/08/1982

2008

Giáo viên

TC

01683461882

9

Lưu Thị Thu Chung

13/01/1981

2002

Giáo viên

ĐH

01228338586

10

Dương Thị Kim Tuyến

31/08/1973

1990

Giáo viên

0936223980

11

Lưu Thị Hương

18/12/1980

2003

Giáo viên

ĐH

01638749802

12

Phạm Thị Phượng

06/02/1980

2001

Giáo viên

01627886766

13

Nguyễn Thị Như Quỳnh

14/03/1984

2006

Giáo viên

ĐH

01682303721

14

Bùi Thị Rung

28/02/1977

1997

Giáo viên

0936801663

15

Nguyễn Thị Thơm

28/05/1981

2007

Giáo viên

0902061471

16

Vũ Thị Anh

26/05/1983

2006

Giáo viên

ĐH

01698921087

17

Nguyễn Thị Đương

27/01/1988

2009

Giáo viên

ĐH

0936588192

18

Trương Thị Tuyến

13/05/1980

2001

Giáo viên

ĐH

0902116506

19

Vũ Thị Uyên

17/07/1987

2009

Giáo viên

0972687533

20

Phạm Thị Thu Hằng

18/09/1988

2010

Giáo viên

ĐH

01697112171

21

Phạm Thị Ngọc

13/11/1989

2011

Giáo viên

01213102154

22

Nguyễn Thị Thuý

22/07/1990

2011

Giáo viên

ĐH

0982819190

23

Nguyễn Thị Thuỷ

09/11/1990

2011

Giáo viên

TC

 

24

Trần Thị Thi

02/11/1990

2011

Giáo viên

ĐH

01698093857

25

Nguyễn Thị Kim Dung

27/07/1986

2007

Giáo viên

ĐH

01222272348

26

Hoàng Thị Thuỷ

12/09/1990

2011

Giáo viên

TC

01659470074

27

Phạm Thị Châu Loan

15/06/1984

2004

Giáo viên

ĐH

 

28

Bùi Thị Thanh

07/10/1990

2012

Giáo viên

TC

01679748838

29

Mai Thị Xuân

05/12/1993

2015

Giáo viên

TC

01202225008

30

Nguyễn Thị Sinh

29/05/1993

2013

Giáo viên

TC

01642693685

31

Trần Thị Hoa

14/07/1981

2006

Hành chính

ĐH

0965558909

32

Ngô Thị Phong Lan

   

Y tế

ĐH

 

 

                                                                                                                         Hoàng Quế, ngày 06 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                         (đã ký)

 

                                                                                                                                                 Vũ Thị Cồn Tiên


No comments yet. Be the first.