Phân công nhiệm vụ giáo viên năm học 2019 - 2020


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

NĂM HỌC 2019-2020

STT

TÊN LỚP

CHỈ TIÊU

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

 

1

Lớp MG 5T A1

 

29

Nguyễn Thị Thu Hương

Đại học

 

Phạm Thị Thu Hằng

Đại học

 

2

Lớp MG 5T A2

29

Trần Thị Ái

Cao đẳng

CTCĐ

Vũ Thị Uyên

Cao đẳng

Tổ trưởng MG

3

Lớp MG 5T A3

28

Ngô Thị Khuyên

Cao đẳng

 

Nguyễn Thị Thúy

Đại học

 

4

Lớp MG 5T A4

27

Dương Thị Kim Tuyến

Cao đẳng

 

Bùi Thị Thanh

Đại học

 

 

5

Lớp MG 5T A5

27

Phạm Thị Châu Loan

Đại học

 

Nguyễn Thị Thơm

Cao đẳng

 

6

Lớp MG 4T B1

34

Phạm Thị Phượng

Cao đẳng

 

Vũ Thị Anh

Đại học

Tổ phó MG

7

Lớp MG 4T B2

32

Phạm Thị Ngọc

Cao đẳng  

 

Nguyễn Thị Sinh

Trung cấp

Đang học ĐH

8

Lớp MG 4T B3

31

Bùi Thị Rung

Cao đẳng

 

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Đại học

 

9

 

Lớp MG 3T C1

25

Nguyễn Thị Đương

Đại học

 

Lưu Thị Thu Chung

Đại học

 

10

 

Lớp MG 3T C2

25

Phạm Thị Nhàn

Đại học

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Đại học

 

11

 

Lớp MG 3T C3

25

Nguyễn Thị Thủy

Đại học

 

Hồ Hải Linh

Trung cấp

Đang học CĐ

12

 

Nhóm trẻ D1

22

Hoàng Thị Thủy

Đại học

 

Ngô Thị Phương

Trung cấp

 

13

 

Nhóm trẻ D2

24

Phạm Thị Nhung

Trung cấp

Đang học CĐ

Mai Thị Xuân

Đại học

 

14

 

Nhóm trẻ D3

21

Lưu Thị Hương

Đại học

 

Trần Thị Thi

Đại học

Tổ trưởng NT

Tổng

382

28 giáo viên

 

 


No comments yet. Be the first.