Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Email: mn.hq.ntkdung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Hoàng Quế
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 74       Đã duyệt: 67       Tổng điểm: 209

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt