Bài giảng điện tử toán đếm đến 5 nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết chữ số 5
Thích 0 bình luận
Tác giả: Vũ Thị Uyên
Chủ đề: Động vật
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 09:06 05/06/2017
Lượt xem: 1178
Dung lượng: 19.281,0kB
Nguồn: Tự biên
Mô tả: Dạy trẻ đếm đến 5 nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết chữ số 5

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.