THỰC ĐƠN THÁNG 9- 2016


          PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

             TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Hoàng Quế, ngày 28 tháng 8 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thực hiện từ ngày 01/9 – 30/9/2016)

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt đậu sốt cà chua

-Canh rau cải nấu thịt

 

              Cháo xương

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

-Thịt đậu sốt cà chua

-Canh rau cải nấu thịt

 

              Cháo xương

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Cá sốt cà

-Canh bí đỏ ninh xương

 

              Bún thịt

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Cá sốt cà

-Canh bí đỏ ninh xương

 

              Bún thịt

 

 

4

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bánh mì – sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

 -Thịt xào giá đỗ

-Canh bí xanh ninh xương 

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Trứng đúc thịt 

-Canh ngao mồng tơi

 

             Mì xương 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt 

-Canh ngao mồng tơi

 

             Mì xương 

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

-Thịt rim tôm 

-Canh bầu nấu tép 

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

-Cơm thường

-Thịt rim tôm 

-Canh bầu nấu tép  

Chè đỗ đen

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 (đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Người lên thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: