Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ
Năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Trẻ nhà trẻ: 75 Trẻ Mẫu giáo: 295 Tổng : 370
Hướng dẫn tuyển sinh:
Trẻ trong độ tuổi mầm non từ 0-5 tuổi
Tuyến tuyển sinh:
Trẻ trên địa bàn phường Hoàng Quế
Điều kiện tuyển sinh:
Trẻ trong độ tuổi mầm non
Hướng dẫn sau đăng ký:
Đăng ký trực tuyến Đăng ký trực tiếp
Tin mới nhất