THỰC ĐƠN THÁNG 2/2019


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 02 – NĂM 2019

Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 11/02– 15/02/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

2

11/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt  

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

 

3

12/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Ruốc thịt lạc vừng  

- Canh su hào, cà rốt ninh xương   

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Bún thịt

 

 

4

13/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

 

5

14/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bí xanh nấu tép   

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo sườn bí đỏ

 

 

6

15/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

 

Bún xương 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Hoàng Quế, ngày 8 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

  (đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên                                                                              Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 02 – NĂM 2019

Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 18/02– 22/02/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

2

18/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bí xanh nấu tép    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

 

3

19/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

 

Bún xương 

 

 

4

20/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

 

5

21/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt  

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo xương cà rốt

 

 

6

22/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua    

- Canh su hào, cà rốt ninh xương   

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 8 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                               (đã duyệt)

 

                         Vũ Thị Cồn Tiên                                                     Hoàng Thị Nhạn

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 02 – NĂM 2019

Tuần 4 – Thực hiện từ ngày 25/02– 28/02/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

2

25/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt  

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

 

3

26/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Ruốc thịt lạc vừng  

- Canh su hào, cà rốt ninh xương   

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Bún thịt

 

 

4

27/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

 

5

28/2

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bí xanh nấu tép    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo sườn bí đỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Hoàng Quế, ngày 8 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

     (đã duyệt)

 

 

  Vũ Thị Cồn Tiê                                                     Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu