Lịch trực phòng chống bệnh Covid - 19


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Từ ngày 28/01 – 31/01/2021

 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

Thứ 5

28/01/2021

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên KT

0973246706

2

Thứ 6

29/01/2021

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

3

Thứ 7

30/01/2021

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

0382912910

Đào Thị Thanh

TTCM

0394183759

4

Chủ nhật

31/01/2021

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu

NGƯỜI LÊN LỊCH

P.HT

 

 

 Hoàng Thị Nhạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu