Lịch trực phòng chống bệnh dịch cúm do chủng mới vi rút Co - Ro - Na từ ngày 10/2 - 16/2/2020


TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CÔ – RÔ – NA  

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

Thứ 2

10/2/2020

(17 tháng riêng)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

Trần Thị Ái

Giáo viên

0962826155

Vũ Thị Uyên

Giáo viên

0972687533

 

 

Thứ 3

11/2/2020

(18 tháng riêng)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

   

Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên

0368969919

   

Phạm Thị Thu Hằng

Giáo viên

0397112171

 

Thứ 4

12/2/2020

(19 tháng riêng)

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

0382912910

Phạm Thị Nhung

Giáo viên

0969038690

   

Hoàng Thị Thủy

Giáo viên

0967935990

   

Ngô Thị Phương

Giáo viên

0383461882

       

 

 

Thứ 5

13/02/2020

(20 tháng riêng)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Giáo viên

0772272348

 

 

Phạm Thị Nhàn

Giáo viên

0974897568

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/02/2020

21 tháng riêng

 

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

 

 

Ngô Thị Khuyên

Giáo viên

0382250802

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

Giáo viên

0377355976

Thứ 7

15/02/2020

(22 tháng riêng)

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

0382912910

Vũ Thị Anh

Giáo viên

0398921087

 

 

Phạm Thị Ngọc

Giáo viên

0335940369

 

 

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0342693685

 

 

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

0327886766

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/02/2020

(23 tháng giêng)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

 

 

Nguyễn Thị Đương

Giáo viên

0936588192

 

 

Lưu Thị Thu Chung

Giáo viên

0778338586

 

   

 

               

                                                                                                                 Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                              Nguyễn Hoài Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu