Lich trưc Tết Mậu Tuất 2018


TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

10/02/2018

(25 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

2

11/02/2018

(26 tháng chạp)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

3

12/02/2018

(27 tháng chạp)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

4

13/02/2018

(28 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

5

14/02/2018

(29 tháng chạp)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

6

15/02/2018

(30 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

7

16/02/2018

(Mùng 1 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

8

17/02/2018

(Mùng 2 tết))

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

9

18/02/2018

(Mùng 3 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

10

19/02/2018

(Mùng 4 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

11

20/02/2018

(Mùng 5 tết)

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

12

21/02/2018

(Mùng 6 tết)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

 

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Hoàng Quế trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã  Đông Triều.

 

                                 Hiệu trưởng

                                      (Đã ký)

 

                              Vũ Thị Cồn Tiên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu