Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Email: mn.hq.ntkdung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Hoàng Quế
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 95       Đã duyệt: 90       Tổng điểm: 283

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt