Thực đơn tháng 9/2018


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 9 – NĂM 2018

Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 6/9 – 14/9/2018

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Ghi chú

 

2

10/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh bí xanh 

Sữa bột Meta

Cháo thịt băm

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo thịt băm

 

 

3

11/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu chua

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương  

 

 

4

12/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

 

5

6, 13/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ

- Canh xương ninh củ cải cà rốt   

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Cháo sườn

 

 

6

7, 14/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

 

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

          (đã duyệt) 

Hoàng Quế, ngày 01 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng 

 

 

         Vũ Thị Cồn Tiên                                           Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 9 – NĂM 2018

Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 17/9 – 21/9/2018

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Ghi chú

 

2

17/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ

- Canh xương ninh củ cải cà rốt   

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

 

3

18/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ 

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương  

 

 

4

19/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

 

5

20/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh bí xanh

Sữa bột Meta

Cháo thịt băm

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Cháo thịt băm

 

 

6

21/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu chua

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 01 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                               (đã duyệt) 

                      Vũ Thị Cồn Tiên                                                      Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 9 – NĂM 2018

Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 24/9 – 28/9/2018

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Ghi chú

 

2

24/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh bí xanh 

Sữa bột Meta

Cháo thịt băm

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo thịt băm

 

 

3

25/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ

- Canh xương ninh củ cải cà rốt   

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Cháo sườn

 

 

4

26/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

 

5

27/9

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu chua

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương  

 

 

     6

  28 /9

 

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 01 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                               (đã duyệt) 

                         Vũ Thị Cồn Tiên                                                                                                                                                                                                         Hoàng Thị Nhạn

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: