MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NHÀ TRƯỜNG 

Sứ mệnh - tầm nhìn 

Cảnh sân trường 

Hoạt động thể dục sáng 

Bé với vườn rau thủy canh 

Bé chăm sóc vườn hoa 

Thư viện sách của trẻ 

Hoạt động bé làm họa sĩ 

Bé làm ca sĩ 

Khám sức khỏe cho trẻ 

Khu vực rửa tay của trẻ 

Nhà vệ sinh 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu