Thực đơn tháng 1/2019


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 01 – NĂM 2019

Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 02/1– 5/01/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

 

5

3/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

 

Bún xương 

 

 

6

4/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt  

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

 

7

5/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Ruốc thịt lạc vừng  

- Canh khoai tây cà rốt ninh xương   

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Hoàng Quế, ngày 30 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

                               (đã duyệt)     

Vũ Thị Cồn Tiên                                                       Hoàng Thị Nhạn

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 01 – NĂM 2019

Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 7/01– 11/01/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

2

7/1

 

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bí xanh nấu tép    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

 

3

8/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

 

Bún xương 

 

 

4

9/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

 

5

10/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt  

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo xương cà rốt

 

 

6

11/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua    

- Canh su hào, cà rốt ninh xương   

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

 

 

    HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

   Hoàng Quế, ngày 30 tháng 12 năm 2018

       NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

                   Phó hiệu trưởng

 

             (đã duyệt)

       Vũ Thị Cồn Tiên                                                               Hoàng Thị Nhạn

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 01 – NĂM 2019

Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 14/1– 18/01/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

2

14/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt  

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

 

3

15/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Ruốc thịt lạc vừng  

- Canh su hào, cà rốt ninh xương   

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Bún thịt

 

 

4

16/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

 

5

17/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bí xanh nấu tép    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo sườn bí đỏ

 

 

6

18/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

 

Bún xương 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Hoàng Quế, ngày 30 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                             (đã duyệt)

 

                        Vũ Thị Cồn Tiên                                                      Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 01 – NĂM 2019

Tuần 4 – Thực hiện từ ngày 21/01– 30/01/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

2

21, 28/1

 

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bí xanh nấu tép    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

 

3

22,29/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

 

Bún xương 

 

 

4

23,30/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương rau cải

 

 

5

24/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt  

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo xương cà rốt

 

 

6

25/1

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua    

- Canh su hào, cà rốt ninh xương   

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 30 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                        (đã duyệt)

                         Vũ Thị Cồn Tiên                                                     Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu