THỰC ĐƠN THÁNG 3/2019


 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 03 – NĂM 2019

Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 01/03– 8/03/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

2

4/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt     

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

 

3

5/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ    

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

    Bún xương

 

 

4

6/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mồng tơi    

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

7/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bầu nấu tép   

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo sườn bí đỏ

 

 

6

1 và 8/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt  

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

 

Bún xương 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                           (đã duyệt)

 

 

                     Vũ Thị Cồn Tiên                                                        Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 03 – NĂM 2019

Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 11/03– 15/03/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

2

11/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bầu nấu tép    

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

 

3

12/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt  

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương 

 

 

4

13/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mồng tơi   

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

14/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bí đỏ ninh xương    

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo xương cà rốt

 

 

6

15/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua    

- Canh thịt nạc nấu chua

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                            (đã duyệt)

 

                        Vũ Thị Cồn Tiên                                                      Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 03 – NĂM 2019

Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 18/03– 22/03/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

 

2

18/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bí đỏ ninh xương   

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

 

3

19/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ   

- Canh khoai tây, cà rốt ninh xương 

Sữa bột Meta

Bún xương

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

    Bún xương

 

 

4

20/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mồng tơi    

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

21/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bầu nấu tép   

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo sườn bí đỏ

 

 

6

22/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt  

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

 

Bún xương 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                             (đã duyệt)

 

                          Vũ Thị Cồn Tiên                                                   Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 03 – NĂM 2019

Tuần 4 – Thực hiện từ ngày 25/03– 29/03/2019

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Điều chỉnh  

2

25/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt kim chi 

- Canh bầu nấu tép   

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo sườn bí đỏ

 

 

3

26/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt  

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương 

 

 

4

27/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mồng tơi   

Sữa bột Meta

Mì xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì xương

 

 

5

28/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua 

- Canh bí đỏ ninh xương   

Sữa bột Meta

Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

Cháo xương cà rốt

 

 

6

29/3

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá hộp sốt cà chua   

- Canh thịt nạc nấu chua

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún thịt

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

                            (đã duyệt)

                      Vũ Thị Cồn Tiên                                                        Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu